מחירון טיפולים

מחירון :
 
כמות טיפולים
מחיר לסדרה
מחיר ממוצע לטיפול בודד
טיפול ראשון הכולל סריקה עם הסורק הביופוטוני
   –
250 ש"ח
טיפול בודד 200 ש"ח
סדרה של 8 טיפולים
1,500 ₪
187.50 ש"ח